ثبت نام اصناف -> ثبت نام اشخاص حقوقی

با عنايت به فراهم شدن امکان دسترسی تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی ،تجهیزات و ملزومات حوزه بهداشتی به شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو، لطفا نسبت به ثبت اطلاعات واحد تولیدی خود اقدام نمایید.

با ثبت اطلاعات واحد تولیدی، مشمول استفاده از خدمات زیر می شوید:

  • دريافت برگه آنالیز الکترونیک محصولات واحد توليدي خود، با فرمت رسمی سازمان غذا و دارو، مورد تایید تمامی ارگان ها و سازمان ها (گمرک، مراجع قضایی، سازمان دامپزشکی و...)
  • قابلیت صحت سنجی برگه آنالیز الکترونیک به صورت آنلاین از طریق اسکن بارکد دو بعدی
  • دسترسي به اطلاعات پایه (آزمونهاي قابل انجام بر روي محصولات به همراه حدود مجاز) مورد تایید سازمان غذا و دارو
  • امکان دسترسی به روشهاي انجام آزمون و استانداردهای تست محصول
  • امکان ثبت آزمایشگاه واحد تولیدی
  • امكان ثبت درخواست موافقت اصولی آزمايشگاه
  • امکان ثبت درخواست دریافت گواهی GLP آزمايشگاه

توجه نماييد كه از شماره تلفن همراه جهت فعالسازی حساب کاربری استفاده می شود.

    Captcha